Återförsäljare

Sverige

Diagnostiskt centrum hud Göteborg
Stampgatan 14
411 01 Göteborg
+46-31 7000 300
infogbg@dchud.se

Diagnostiskt centrum hud Stockholm
Apelbergsgatan 60
111 37 Stockholm
+46–8 515 11 500
info@dchud.se

Norge

langeland-1827_1x-1024x245-1

Hudklinikken
Youngstorget 2B
0180 Oslo
www.hudklinikken.no